ജനുവരി ഒന്നിന് " ദൃശ്യം 2 " ടീസർ നിങ്ങളിലേക്ക്.

കാത്തിരിക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ കൂടെ... ജനുവരി 1ന് .. പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ദൃശ്യം 2 ടീസർ നിങ്ങളിലേക്ക്.....

#Drishyam2 #Mohanlal #Teaser #Release #Lalettan #JeethuJoseph #AnthonyPerumbavoor #AashirvadCinemas #HappyNewYear

No comments:

Powered by Blogger.