മോഹൻലാലിന്റെ " ആറാട്ട് " ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി .

മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ഉണ്ണിക്യഷ്ണൻ ബി. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന " ആറാട്ട് " ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി. 

No comments:

Powered by Blogger.