രാജമൗലിയുടെ പുതിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ടീസർ പുറത്ത്; മരണ മാസ്സ് ലുക്കിൽ Jr NTRIntroducing our Bheem to you all... 

https://youtu.be/TPonEy8KjrE

SS Rajamouli Jr NTR Ram Charan Alia Bhatt RRR Movie DVV Entertainment 

#RamarajuForBheem #RRRMovie #BheemFirstLook

No comments:

Powered by Blogger.