ഫഹദ് ഫാസിലും ,മഹേഷ് നാരായണനും മാതൃകയായി.

"സീ യു സൂൺ" എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പത്ത്‌ ലക്ഷം രൂപ ഫെഫ്കയ്ക്ക്‌ കൈമാറി പ്രിയപ്പെട്ട ഫഹദ് ഫാസിലും  മഹേഷ്‌ നാരായണനും മാതൃകയായി. 


വറുതിയുടെ, അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ കാലത്ത്‌, സഹജീവികളായ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരോട്‌ കാട്ടിയ സ്നേഹത്തിനും ഐക്യദാർഡ്യത്തിനും നന്ദി പറയാം .

No comments:

Powered by Blogger.