ലേഡിസൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ.

മലയാള സിനിമയിലെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ  മഞ്ജു വാര്യർക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ജന്മദിനാശംസകൾ.

No comments:

Powered by Blogger.