മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് നേടിയ ശിവാനിയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ .

" ഉപ്പും മുളകും "  എന്ന സീരിയലിലെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് നേടിയ ശിവാനിയ്ക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ  അഭിനന്ദനങ്ങൾ 

No comments:

Powered by Blogger.