ഛായാഗ്രാഹകൻ പ്രൊഫൈലിന്റെ പിതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായർ നിര്യാതനായി.

ശ്രീനിവാസൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച " 501 ഡേയ്സ്  " , ടോണി  നായകനായ " മാസക് " എന്നിചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ പ്രൊഫൈലിന്റെ പിതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻനായർ (73) നിര്യാതനായി.

No comments:

Powered by Blogger.