സാമൂഹിക അകലത്തോടെ, മാനസിക അകലമില്ലാതെ " MASK " ന്റെ തിരുവോണാശംസകൾ.അജ്മൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം  നിർമ്മിച്ച് നിഷാദ് വലിയവിട്ടിൽ - അസീസ് പാലക്കാട് എന്നിവർ ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് " MASK" .

my Life is my message എന്ന് ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സംവിധായകൻ വിനയൻ ,
ചലച്ചിത്രതാരം ഇനിയ എന്നിവരാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. 

No comments:

Powered by Blogger.