ടോമി ആലുങ്കലിന് പ്രണാമം .

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ടോമി ആലുങ്കൽ പാറപ്പുറം  നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു.സംസ്കാരം നാളെ ( ജൂൺ 14 ഞായർ ) നടക്കും .

ടോമി ആലുങ്കലിന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .


No comments:

Powered by Blogger.