ഖാലിദ് റഹ്മാന്റെ പുതിയ ചിത്രം ഇന്ന് തുടങ്ങും. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, രജീഷ വിജയൻ മുഖ്യവേഷത്തിൽ.

കോവിഡ് കാലത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും, ആരോഗ്യസംബന്ധിയായ, സാധ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഇന്ന്  തുടങ്ങുകയാണ്.

Written and Directed by Khalid Rahman .
Shine tom chacko,Rajisha Vijayan,Veena Nandakumar,Sudhy Kopa,Gokulan,Johny Antony will be the main leads!
DOP Jimshi Khalid 
Editor Noufal Abdullah 
Music Yakzan Gary pereira and Neha.S.Nair 
Art director GokulDas 
Project Designer Badusha Nm Nm
Production Controller Sudharmman Vallikkunnu
Makeup Ronex Xavier 
Costumes Melvin 
Sound Design Sapthaa Sounds .

No comments:

Powered by Blogger.