ജയേഷ് കൊടകര നിര്യാതനായി.

മിമിക്രി കലാകാരനായ ജയേഷ് കൊടകര നിര്യാതനായി .
പ്രിയ കലാകാരന് ആദരാഞ്ജലികൾ.

No comments:

Powered by Blogger.