വിവിയൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ " വീമ്പ് " യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു .മൂന്നു വർഷം മുൻപ് ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്ത ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ത്രില്ലർ സിനിമ " വീമ്പ്യൂ " ട്യൂബിൽ  റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. 

" വീമ്പ് "  ഒരു വിവിയൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സിനിമ. 

#inthemoodforlove youtube release.

No comments:

Powered by Blogger.