ഏഷ്യാനെറ്റ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് കലാകാരൻ ഷാബുരാജ് നിര്യാതനായി.

ഏഷ്യാനെറ്റ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് കലാകാരൻ ഷാബുരാജ് നിര്യാതനായി .ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലത്ത് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 

No comments:

Powered by Blogger.