കൊറോണക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷയും കരുതലും നൽകുന്ന മനോഹരഗാനം .

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആലപിച്ച കൊറോണക്കാലത്തു പ്രതീക്ഷയും കരുതലും നൽകുന്ന മനോഹരമായ ഗാനത്തിന്റെ ടീസർ കാണാം. 

No comments:

Powered by Blogger.