പത്തനംതിട്ട ഫിലിം ഫെസ്റ്റിന്റെ ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു.


പത്തനംതിട്ട ഫിലിം ഫെസ്റ്റിന്റെ ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


പത്തനംതിട്ട : സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ  പത്തനംതിട്ടയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  പത്തനംതിട്ട ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിന്റെ ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ലോഗോ ഏപ്രിൽ 15ന് മുൻപ് ജനറൽ കൺവീനർ ,ശാന്തി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ,പത്തനംതിട്ട എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കണം  .   

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ലോഗോ തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയ്ക്ക് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ മൊമന്റോയും ,ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകുന്നതാണ് .വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 8547716844 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക .

No comments:

Powered by Blogger.