" മലയാള സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കള്ളനും പോലീസുമാകാൻ ഇവർ തയ്യാർ " .

മലയാള സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കള്ളനും പോലീസുമാകാൻ ഇവർ തയ്യാർ.

സിജു വിൽ‌സൺ, മാമുക്കോയ, വിനയ് ഫോർട്ട്, സൈജു കുറുപ്പ്, നെടുമുടി വേണു, വിജയരാഘവൻ ‌ തുടങ്ങി ഒരു നീണ്ട താരനിര തന്നെ വാർത്തകൾ ഇതുവരെ എന്ന സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. 

" വാർത്തകൾ ഇതുവരെ "  ഉടനെ തീയേറ്ററുകളിലേക്ക് .
Lawson Entertainment | PSG Entertainments .

No comments:

Powered by Blogger.