ഇട്ടിമാണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ലിറിക്കൽ വിഡിയോ സെപ്റ്റംബർ 5ന് രാവിലെ പത്തിന് റിലീസ് .

മോഹൻലാലും , വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

No comments:

Powered by Blogger.