" പട്ടാഭിരാമനൊപ്പം " യുവജന സംഘടനകളും .

പട്ടാഭിരാമന്റെ വാക്കുകൾ .
........................................................

ഡി .വൈ. എഫ് .ഐ യുടെയും, യുവമോർച്ചയുടെയും, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ഉശിരുള്ള ആമ്പിള്ളേർ ഉണ്ടെന്റെ   വീടിന്  കാവൽ നിൽക്കും  ...

എന്റെ  അമ്മയെ അവരും അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്....


No comments:

Powered by Blogger.