രഞ്ജിത്ത് ശങ്കറിന്റെ " കമല " യിൽ അജു വർഗ്ഗീസ് നായകനാകുന്നു .

അജു വർഗ്ഗീസിനെ നായകനാക്കി രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " കമല " .

No comments:

Powered by Blogger.