നടൻ അശോക് മോനോൻ അന്തരിച്ചു.

സിനിമയിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് കോൺട്രോളറും നടനുമായ  അശോക് മേനോൻ  അന്തരിച്ചു.

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ .

No comments:

Powered by Blogger.