സ്വപ്നങ്ങളെ പിൻതുടരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കഥയുമായി " ThugLife " .

അരുൺ വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് " ThugLife " .ആകാശ് ജോൺ കെന്നഡിയാണ് കഥ ,തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങളെ പിൻതുടരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമ. 

No comments:

Powered by Blogger.