സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ " കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ " .

പ്രിയ വായനക്കാർക്ക്, 

സിനിമ  പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മ ഓൺ      ലൈൻ ന്യൂസിന്റെ കേരളപ്പിറവി                ആശംസകൾ .


സലിം പി. ചാക്കോ 
( എഡിറ്റർ) .

No comments:

Powered by Blogger.