പൃഥിരാജ് സുകുമാരന്റെ കാളിയൻ അടുത്ത വർഷം ആഗസ്റ്റിൽ റിലിസ് ചെയ്യും.വേണാട് രാജവംശത്തിന്റെ അങ്കക്കലിയുടെ കഥ പറയുന്ന കാളിയൻ അടുത്ത വർഷം ആഗസ്റ്റിൽ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഡോ. മഹേഷ് കിടങ്ങിലാണ് കാളിയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പൃഥിരാജിനെ കൂടാതെ തമിഴ് നടൻ സത്യരാജും പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. രാജീവ് നായരാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ മറ്റം താരങ്ങളെ നിർണ്ണയിച്ച് വരുന്നതേയുള്ളൂ.

No comments:

Powered by Blogger.