വിജയ് സേതുപതിയുടെ എടക്കു.


വിജയ് സേതുപതിയുടെ എടക്കു.   രചന ,സംവിധാനം എസ്. ശിവൻ . വസന്ത് കുമാർ ,നയന കൃഷ്ണ ,   അഭിനാഷ് , ധർമ്മ, ചിത്ര ഷേണായ് ,സ്വാതി അംബരീഷ് തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു. ക്യാമറ സമൻ മിത്രുവും ,സംഗീതം ധർമ്മ പ്രകാശും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഹൊറൈസൺ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ എടക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

No comments:

Powered by Blogger.